Om Brådtom

Brådtom är en slussvaktarbostad belägen vid Göta Kanal. Gården härstammar från tiden då kanalen byggdes, det vill säga början av 1800 - talet. Det nuvarande boningshuset är daterat 1904. Det äldsta huset på gården är den gamla smedjan som idag är en uthyrningsstuga.

Slussen är från 1826 och hette från början Stockholm. År 1905 körde lastfartyget Mars med buller och bång in i den nedre slussporten vilket resulterade i att kanalen tömdes på vatten. Slussen blev "bråd tom". Flertalet båtar körde under 1800 - talet in i slussportarna och det säger man beror på att de hade bråttom (gammalsvenska = brådtom). Det finns alltså olika idéer kring varifrån namnet Brådtom kommer.

 

Brådtom ligger på kanalbanken och cykelleden går genom gården. Ewa och Gunnar Persson flyttade in i Brådtom slussvaktarbostad 1997. Sommaren 1998 öppnade Ewa kiosk/café i det gamla sädesmagasinet och logen. Samma år började hon hyra ut den nyinredda bykstugan. Idag finns sex uthyrningsstugor i Brådtom.

2014 lämnades verksamheten över i ny regi till Wiveca Lind med familj som då bosatte sig i slussvaktarbostaden.

Brådtom tillhör Göta Kanalbolaget men verksamheten drivs i privat regi som café och  STF vandrarhem med sex uthyrningsstugor, och ingår i Svenska Turistföreningen.

 

<- Startsidan l Nästa ->